ทดลองเรียนฟรี

เรื่องที่ 1 : 5 ข้อ PAT1 ออกชัวร์ 100%
เรื่องที่ 2 : 4 ข้อ คณิต9วิชาสามัญ ออกชัวร์ 100%
เรื่องที่ 3 : ติวฟรี ตะลุยโจทย์ PAT 1 ปี 2562
เรื่องที่ 4 : ติวฟรี ตะลุยโจทย์ คณิต 9วิชาสามัญ ปี 2562
เรื่องที่ 5 : ติวฟรี ม.3 พื้นที่ผิวและปริมาตร
เรื่องที่ 6 : ติวฟรี ม.4 ตรรกศาสตร์
เรื่องที่ 7 : ติวฟรี ม.5 ตรีโกณมิติ